Våra tjänster

[page_container]
[one_third]

Anläggningsarbeten

Vi utför alla slags arbeten som innefattar grov- och finplanering, schakt och dränering, grundsanering, grävning av brunnar etc.

[/one_third]
[one_third]

Utemiljö

Vi arbetar med löpande felavhjälpande underhåll och reparationer av bland annat lekplatsutrustning, staket, stolpar och andra fasta installationer.

[/one_third]
[one_third_last]

Vinterunderhåll

Snöröjning och halkbekämpning samt handskottning kan erbjudas i den omfattning ni efterfrågar.

[/one_third_last]
[/page_container]

[page_container]
[one_third]

Entreprenadmaskiner

Gullbergs maskin kan erbjuda entreprenadmaskiner med förare så som hjullastare, grävmaskiner, kranbil, lastväxlarflak etc.

[/one_third]
[one_third]

Vårstädning

Sandupptagning, framblåsning grus, löv etc., sopning av gräsmattor, hårdgjorda ytor enligt kundens önskemål.

[/one_third]
[one_third_last]

Garagestädning

Vi har en adekvat maskinpark för rengöring och maskinsopning av parkeringsgarage och liknande större ytor. Kontakta oss för en anpassad lösning efter just dina behov och förutsättningar.

[/one_third_last]

[page_container]

[hr width=”1px” color=”#FCBF00″ style=”solid”][/hr]

[page_container]
[one_half]

[/one_half][one_half_last][/one_half_last]

[/page_container]