Våra tjänster

Anläggningsarbeten

Vi utför alla slags arbeten som innefattar grov- och finplanering, schakt och dränering, grundsanering, grävning av brunnar etc.

Utemiljö

Vi arbetar med löpande felavhjälpande underhåll och reparationer av bland annat lekplatsutrustning, staket, stolpar och andra fasta installationer.

Vinterunderhåll

Snöröjning och halkbekämpning samt handskottning kan erbjudas i den omfattning ni efterfrågar.

Entreprenadmaskiner

Gullbergs maskin kan erbjuda entreprenadmaskiner med förare så som hjullastare, grävmaskiner, kranbil, lastväxlarflak etc.

Vårstädning

Sandupptagning, framblåsning grus, löv etc., sopning av gräsmattor, hårdgjorda ytor enligt kundens önskemål.

Garagestädning

Vi har en adekvat maskinpark för rengöring och maskinsopning av parkeringsgarage och liknande större ytor. Kontakta oss för en anpassad lösning efter just dina behov och förutsättningar.